Swishbetalning

.
Se videon för att se hur enkelt det är.